Partenerii

VUZF Universitatea de Finanțe, afaceri și antreprenoriat

Universitatea VUZF este prima universitate privată specializată în domeniul finanțelor, asigurărilor și asigurărilor sociale, management și marketing în Bulgaria și este considerată un furnizor de top, oferind servicii de calitate în cercetarea științifică și educație :
• Membrii facultăţii sunt printre cei mai remarcabili savanți, cu pregătire și experiență practică vastă, fiind foști sau actuali conducători de stat, autorități locale și regionale, directori executivi de companii, implicați în managementul cheie al autorităților de reglementare.
• Membrii facultății au un număr semnificativ de publicații științifice și au participat la proiecte ca manageri de proiect, coordonatori și experți.
• Universitatea VUZF este un membru al mai multor corporaţii și asociaţii CSR precum Camera de Comerț Americană, Asociația Industrială din Bulgaria – Uniunea de afaceri din Bulgaria, Global Compact, și altele.
• Relația strânsă cu organizațiile de afaceri permite o dezvoltare profesională relevantă a studenţilor VUZF – circa 90 la sută dintre absolvenții își încep activitatea în domeniul bancar, asigurări, asigurări sociale sau societăți comerciale.
• De la înființarea sa, universitatea a dezvoltat și a participat la o serie de proiecte științifice, sociale și de altă natură, atât cu UE și finanțare proprie

Business Foundation for Education

Furnizor recunoscut de educație,cu experiență în dezvoltarea și testarea educaţiei inovative şi a metodologiilor de training pentru competențe antreprenoriale, în proiectarea de soluții de învățare, bazate pe platforme de învățare la distanță, în validarea competențelor și a rezultatelor învățării.
The Business Foundation for Education (BFE) este un lider recunoscut în învățarea pe tot parcursul vieții și orientare în carieră în Bulgaria. Inițiativele sale naționale au un impact enorm asupra cetățenilor:
• Din 2005 BFE a stabilit o rețea de 37 centre de carieră universitare, a instruit și certificat peste 1000 de consilieri de carieră în cadrul programului Global Career Development Facilitator.
• BFE a lansat platformele naționale de internship în administrația de stat și a introdus metodologia pentru stagiu de practică în universitățile bulgare și organizațiile private.
• Inițiativa sa emblematică Career Club a fost adoptată de către Ministerul Educației ca model pentru orientarea în carieră în școlile bulgare.
• Experții BFE sunt implicați în dezvoltarea sistemul de învățământ superior din Bulgaria, calificarea profesorilor universitari și consilieri pedagogici, consolidarea capacităților pentru inițiativele de învățare pe tot parcursul vieții și de orientare în carieră în cadrul Ministerului Educației, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și Agenția Națională de venituri.
• BFE a inițiat concursul național pentru practicile de orientare în carieră și a implementat un studiu asupra motivației profesionale a studenților bulgari (2007), competențele de angajare ale tinerilor (2010) și modele de cooperare între întreprinderi și instituții de învățământ superior din Bulgaria (2013).
Până în prezent, BFE a implementat mai mult de 30 de proiecte europene direcționate spre dezvoltarea personală și profesională, incluziunea socială, capacitatea de inserție profesională și spiritul antreprenorial, predare și învățare inovatoare.

Academia de Economie D. A. Tsenov

Academia de Științe Economice D.A.Tsenov este una dintre principalele instituții de învățământ superior în domeniul economiei și afacerilor din Bulgaria cu 80 de ani de istorie, 140 000 de absolvenți și cu reputație  în domeniul educației, cercetării și managementului de proiect. Este alcătuită din 4 facultăți, 19 departamente, un Institut de Cercetare Științifică, 17 de centre universitare și unități auxiliare (inclusiv Centrul pentru învățământ la distanță, Centrul pentru Studii Postuniversitare și Educaţie Continuă etc.). TAE este acreditată HEI. TAE a fost evaluată de Agenția Națională de Evaluare și Acreditare din Bulgaria cu o acreditarea instituțională “Foarte bine”.
TAE are mai mult de 220 de cadre didactice, care predau anual la peste 8.000 de studenți bulgari și străini în toate cele trei cicluri de studii superioare. Oferă studii full-time, part-time și la distanță, în 17 domenii de licenţă, 42 de programe de master și 16 programe doctorale în economie, afaceri și administrație. Domeniile de expertiză specifice ale TAE sunt: finanțe, antreprenoriat, marketing, contabilitate, audit, managementul riscurilor, managementul și asigurarea calității, asistență socială, asigurări, social media, afaceri internaționale, planificare regională, administraţie publică şi de business, e-learning, etc.
TAE participă activ la diferite programe ale UE, rețele educaționale interuniversitare și proiecte multinaționale de învățământ superior. TAE a stabilit 64 de contracte bilaterale și 111 acorduri în cadrul programului Erasmus +. TAE este membru al EUA, ASECU și al Confederation of Employers and Industrialists in Bulgaria.

11235 Ltd.

11235 Ltd.11235 Ltd. este un furnizor de soluții bazate pe analiza datelor, care operează din birourile aflate in Marea Britanie și Bulgaria. Oferă o gamă largă de soluții, cum ar fi CRM analitic, gamificare, rograme de loializare, managementul campaniei, evaluarea creditelor, managementul riscului și managementul împrumuturilor. În plus, oferă servicii de consultanță în domenii precum eficacitatea marketingului și măsurarea satisfacției clienților, analiza factorilor, segmentarea, rentabilitatea produselor, serii de prognoză și in multe alte domenii de analiză și statistică.
Platforma de gamificare11235 se bazează pe ultimele tendințe în gamificare. Combină designul interacțiunii, psihologia și analiza datelor pentru a face posibile provocările personalizate, concurența socială, colaborarea în grup și recompensele semnificative pentru a motiva cu adevărat și pentru a implica clienții sau angajații.

Institutul pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (IED)

Institutul pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (IED) este o organizație greacă dedicată promovării inovației și creșterii spiritului antreprenorial.Prin recunoașterea spiritului antreprenorial ca factor crucial pentru dezvoltarea și coeziunea societăților, dezvoltă cercetarea și este în măsură să ofere soluții inovatoare care să faciliteze creșterea spiritului antreprenorial și să promoveze ocuparea forței de muncă. Pentru a-și atinge obiectivul, adoptă o abordare antropocentrică și cooperează cu partenerii sociali, universitari și de afaceri din Grecia și din străinătate, care vizează producerea și transferul de know-how, promovarea culturii antreprenoriale și creșterea eficacității și viabilității întreprinderilor.

Universitatea din Lodz

Universitatea din Lodz este formată din 12 facultăți care oferă programe în 90 de domenii de studiu, 165 specializări și 90 de programe postuniversitare și găzduiesc aproximativ 37 000 de studenți. Interesul de a studia la Universitatea din Lodz este determinat nu numai de calitatea înaltă a predării, ci și de programele moderne de studiu oferite în poloneză, engleză și franceză și adaptate la cerințele în schimbare ale pieței muncii. Universitatea tratează cooperarea internațională ca o modalitate de a-și promova dezvoltarea și de a continua tradiția orașului. Universitatea se situează în mod repetat printre primele instituții de învățământ superior din Polonia și excelează în special în domenii precum managementul, dreptul și economia. Facultatea de Management a Universitatii din Łódź este una dintre cele mai mari școli de afaceri din Europa Centrală, oferind o gamă largă de cursuri de licență, masterat, doctorat și studii MBA (în prezent peste 5000 de studenti participă la toate formele de învățământ). Deși Facultatea de Management este o școală de afaceri destul de tânără, de când a fost înființată, a înregistrat o creștere semnificativă a potențialului intelectual. Facultatea oferă o serie de studii postuniversitare specializate care se concentrează asupra competențelor profesionale în domenii ca antreprenoriat, contabilitate, resurse umane, managementul calității, implementarea inovării, administrația publică, tehnologia informației, logistica etc. Programele studiilor postuniversitare sunt concepute astfel încât să răspundă cerințelor angajatorilor și să se concentreze pe construirea cunoștințelor și abilităților necesare unui anumit loc de muncă.

Universitatea Titu Maiorescu

Universitatea Titu Maiorescu (UTM) este o universitate privată de top în România, în continuă dezvoltare de la înființarea sa în 1990. UTM are în jur de 500 de cadre didactice și peste 8000 de studenți (licenţă, master și doctorat) în cadrul facultăților de Psihologie, Științe Economice,Drept, IT, Științe Sociale, Medicină, Medicină Dentară și Farmacie.
Universitatea este membru al Asociației Universităților Europene (EUA), Asociației Internaționale a Universităților (IAU) și Asociației Europene a Coordonatorilor Erasmus (CEAE), fiind implicată în cooperarea bilaterală prin LLP Erasmus.
Pe langa proiectele de cercetare științifică, naționale și internaționale, în ultimii 5 ani, UTM a fost implicată în peste 17 proiecte de dezvoltare finanțate de Fondul Social European. Dintre acestea, 4 proiecte au vizat dezvoltarea abilităților antreprenoriale (buget total de aproximativ 5.475.000 Euro), sprijinind peste 1100 de studenti si persoane interesate de domeniul antreprenorial. Alte 7 proiecte (buget total de aproximativ 6.500.000 Euro), s-au focalizat pe orientarea și dezvoltarea carierei studenților, sprijining peste 11.000 de studenți în alegerea și planificarea traseului profesional. Există 2 centre de resurse menite să sprijine antreprenoriatul în cadrul universității. Antreprenoriatul social este una dintre alternativele de carieră explorate prin activitățile din Centrul de consiliere în carieră.

Universitatea Sheffield – Facultatea de Management

Universitatea Sheffield – Facultatea de Management este o scoala de afaceri de prim rang, recunoscută la nivel global pentru învățământul de înaltă calitate si inovatia in cercetare de ultimă oră.
Universitatea Sheffield – Facultatea de Management excelează la nivel internațional, asa cum reflecta performanța sa in cercetare REF 2014. Membrii personalului se angajează în cercetarea responsabilă din punct de vedere social, publică lucrări de înaltă calitate și se implică în activități non-academice, pentru a aduce o schimbare pozitivă organizațiilor și societății. În concordanță cu misiunea școlii, strategia de cercetare este de a consolida și de a dezvolta în continuare punctele forte existente ale cercetării privind regândirea și adoptarea practicilor de lucru responsabile din punct de vedere social.
Concentrată pe durabilitate și responsabilitate socială,  SUniversitatea Sheffield – Facultatea de Management a creat un mediu de cercetare care dezvoltă specialiști în domeniu și promovează următoarea generație de oameni de știință în management. Rolul Sheffield University este descris în mod clar: “Preocuparea pentru excelență în cercetarea aspectelor de mare importanță și valoare publică în diferite domenii de studiu, prin asigurarea leadership-ului intelectual, susținerea practicii profesionale a comunității de cercetare și afişarea constantă a celor mai înalte standarde de etică și integritate ale cercetării “.