Partnerstwo

VUZF University, Bułgaria

Lider w obszarze edukacji z zakresu biznesu i przedsiębiorczości w Bułgarii specjalizujący się w przedsiębiorczości i innowacjach, finansach, ubezpieczeniach i ubezpieczeniach społecznych, zarządzaniu i marketingu, z dużym doświadczeniem w opracowywaniu i dostarczaniu edukacyjnych programów internetowych.

Business Foundation for Education (BFE), Bułgaria

Uznany lider w dziedzinie uczenia się przez całe życie i doradztwa zawodowego w Bułgarii z ponad 20 inicjatywami krajowymi i projektami unijnymi, które dotyczyły zatrudnienia, rozwoju osobistego i kariery zawodowej.

D.A.Tsenov Academy of Economics (TAE), Bułgaria

Uznana jednostka edukacyjna, doświadczony w rozwijaniu i testowaniu innowacyjnych metod kształcenia i doskonalenia umiejętności przedsiębiorczych, projektowania rozwiązań dla nauki, opartych na platformach kształcenia na odległość oraz ewaluacji umiejętności i efektów uczenia się.

11235 Ltd.

Firma doradcza działająca w Wielkiej Brytanii i Bułgarii specjalizująca się w opracowywaniu rozwiązań do analizy danych klientów. Platforma EnterPlay z siecią internetową łączy projektowanie interakcji, psychologię i analizę danych w celu spersonalizowania wyzwań społecznych i wskazywania możliwości realnego angażowania klientów.

Institute of Entrepreneurship Development (IED), Grecja

IED ma ponad 10-letnie doświadczenie w promowaniu przedsiębiorczości społecznej i udzielaniu pomocy, mentoringu i coachingu, zwłaszcza wśród młodzieży i kobiet.

Uniwersytet Łódzki, Polska

Jedna z wiodących uczelni publicznych w Polsce. Uniwersytet dąży do utrzymania najwyższej jakości kształcenia i badań poprzez poszukiwanie możliwości wdrażania pomysłów badawczych i koncepcji naukowych, a także doskonalenie oferty akademickiej ukierunkowanej na studenta łączącej współpracę z organizacjami naukowymi i firmami.

University Titu Maiorescu (UTM), Rumunia

Duża prywatna uczelnia w Rumunii, oferująca naukę w dziedzinach: psychologii, ekonomii, prawa, informatyki, nauk społecznych, medycyny, medycyny stomatologicznej i farmacji. Uniwersytet rozwija umiejętności przedsiębiorczości swoich studentów poprzez Centrum Doradztwa i Kariery oraz różnorodne projekty.

University of Sheffield (USFD), Wielka Brytania

Sheffield University jest wiodącą szkołą biznesu o światowej renomie, wysokiej jakości kształceniu, przełomowych badaniach i wykraczającym poza standardowe ramy podejściu.