The Open Mind adventure started!

Projekt Open Mind wystartował! Open Mind to projekt realizowany w ramach programu Erasmus +, którego celem jest promowanie przedsiębiorczości społecznej wśród kobiet i studentów nieekonomicznych za pośrednictwem innowacyjnego i otwartego kursu internetowego.

http://platform.open-mind-project.eu

O projekcie Open Mind

Pomimo pozytywnego wpływu przedsiębiorstw społecznych na gospodarkę i społeczeństwo nadal niewiele miejsca poświęca się tej idei na poziomie edukacji akademickiej. Co więcej kwestie związane z przedsiębiorczością społeczną są poruszane na kierunkach ekonomicznych co powoduje, że pozostali studenci nie mają bezpośredniej możliwości zetknięcia się z tą ideą.

Dane Eurostat i GEM pokazują, że dwie trzecie młodych ludzi w kobiet w UE uważa, że nie ma dostatecznej wiedzy lub umiejętności do rozpoczęcia działalności gospodarczej, co stanowi jedną z najważniejszych barier w rozwijaniu własnego biznesu. W planie działania na rzecz przedsiębiorczości 2020 podkreślono wagę inwestycji w rozwój edukacji na rzecz przedsiębiorczości jako dających największy zwrot z inwestycji. Do tego, aby przedsiębiorczość społeczna była szeroko rozpoznawana nie tylko wśród studentów studiów biznesowych ale także dla osób z dziedziny humanistyki, sztuki, nauki i technologii wymaga to interdyscyplinarnego podejścia i przekrojowych kompetencji.

Aby sprostać tym wyzwaniom, projekt “Open Mind”, w ramach którego zaprojektowany i przetestowany zostanie innowacyjny kurs internetowy z elementami grywalizacji poświęcony idei przedsiębiorczości społecznej adresowany do kobiet i studentów kierunków nieekonomicznych.

O partnerstwie

P1. VUZF University, Bułgaria
Lider w obszarze edukacji z zakresu biznesu i przedsiębiorczości w Bułgarii specjalizujący się w przedsiębiorczości i innowacjach, finansach, ubezpieczeniach i ubezpieczeniach społecznych, zarządzaniu i marketingu, z dużym doświadczeniem w opracowywaniu i dostarczaniu edukacyjnych programów internetowych.

P2. Business Foundation for Education (BFE), Bułgaria
Uznany lider w dziedzinie uczenia się przez całe życie i doradztwa zawodowego w Bułgarii z ponad 20 inicjatywami krajowymi i projektami unijnymi, które dotyczyły zatrudnienia, rozwoju osobistego i kariery zawodowej.

P3. D.A.Tsenov Academy of Economics (TAE), Bułgaria
Uznana jednostka edukacyjna, doświadczony w rozwijaniu i testowaniu innowacyjnych metod kształcenia i doskonalenia umiejętności przedsiębiorczych, projektowania rozwiązań dla nauki, opartych na platformach kształcenia na odległość oraz ewaluacji umiejętności i efektów uczenia się.

P4. 11235 Ltd, Bułgaria
Firma doradcza działająca w Wielkiej Brytanii i Bułgarii specjalizująca się w opracowywaniu rozwiązań do analizy danych klientów. Platforma EnterPlay z siecią internetową łączy projektowanie interakcji, psychologię i analizę danych w celu spersonalizowania wyzwań społecznych i wskazywania możliwości realnego angażowania klientów.

P5. Institute of Entrepreneurship Development (IED), Grecja
IED ma ponad 10-letnie doświadczenie w promowaniu przedsiębiorczości społecznej i udzielaniu pomocy, mentoringu i coachingu, zwłaszcza wśród młodzieży i kobiet.

P6. The University of Lodz (ULO), Uniwersytet Łódzki, Polska
Jedna z wiodących uczelni publicznych w Polsce. Uniwersytet dąży do utrzymania najwyższej jakości kształcenia i badań poprzez poszukiwanie możliwości wdrażania pomysłów badawczych i koncepcji naukowych, a także doskonalenie oferty akademickiej ukierunkowanej na studenta łączącej współpracę z organizacjami naukowymi i firmami.

P7. University Titu Maiorescu (UTM), Rumunia
Duża prywatna uczelnia w Rumunii, oferująca naukę w dziedzinach: psychologii, ekonomii, prawa, informatyki, nauk społecznych, medycyny, medycyny stomatologicznej i farmacji. Uniwersytet rozwija umiejętności przedsiębiorczości swoich studentów poprzez Centrum Doradztwa i Kariery oraz różnorodne projekty.

P8. University of Sheffield (USFD), Wielka Brytania
Sheffield University jest wiodącą szkołą biznesu o światowej renomie, wysokiej jakości kształceniu, przełomowych badaniach i wykraczającym poza standardowe ramy podejściu.

 

Read more

News