Παραδοτέα του Έργου

1. Ογκώδες διαδικτυακή ανοιχτή σειρά μαθημάτων (MOOC) ΄εισαγωγή στην κοινωνική επιχειρηματικότητα’  για φοιτητές από διάφορα παιδία σπουδών. Θα παρουσιάσουν στους φοιτητές τα θεμελιώδη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας: αναγνώριση ευκαιρίας, ανάπτυξη επιχειρησιακού μοντέλου, ετοιμασία επιχειρηματικού σχεδίου, την προσέλκυση επενδυτών, να μάθουν για την δημιουργία, την αποτελεσματική διαχείριση και ανακοίνωση μιας κοινωνικής νέας επιχείρησης, κλπ. Επιπλέον, τα μαθήματα θα περιέχουν ένα ηλεκτρονικό βιβλίο από 50 εμπνευσμένες κοινωνικές καινούριες επιχειρήσεις γυναικών.

2. Καινοτόμα με βάση το παιχνίδι (gamified) διαδικτυακή πλατφόρμα, που θα χρησιμοποιεί στοιχεία σχεδιασμού παιχνιδιού για να δημιουργήσει ένα ιδιαίτερα συμμετοχικό και εμπνευστικό περιβάλλον, στο οποίο οι φοιτητές θα διερευνούν επιχειρησιακά στοιχεία και θα αναπτύξουν επιχειρηματικές ικανότητες και νοοτροπία κλειδί, ενώ θα ασχολούνται με πραγματικές περιπτώσεις και προκλήσεις. Η πλατφόρμα θα λειτουργεί σε 5 γλώσσες (EN, BG, GR, PL and RO) και θα συντηρείται τουλάχιστον μέχρι το 2020. 60 εκπαιδευτές θα προπονηθούν για να παρέχουν συνεχή υποστήριξη στους μαθητευόμενους. Τουλάχιστον 600 μαθητές θα εγγραφούν στα μαθήματα μέχρι το τέλος του έργου.

3. Η έκθεση εκτίμησης των επιπτώσεων θα βοηθήσει να περιγραφούν τα κύρια αποτελέσματα του έργου και να προσελκύσει στρατηγική υποστήριξη της  πρότασης αυτής μετά τη διάρκεια ζωής του έργου. Θα παρουσιαστεί κατά τη διάρκεια των τελευταίων εκδηλώσεων στις χώρες των συνεργατών.