Продукти

1. Масивен онлайн отворен курс  „Въведение в социалното предприемачество“ за студенти от различни области на обучение. Той ще запознае студентите с основните принципи на социалното предприемачество: идентифициране на възможности, създаване на бизнес модел, подготовка на бизнес план, привличане на инвеститори, създаване, ефективно управление и популяризиране на дейността на социалния старт-ъп и др. Също така курсът съдържа електронна книга с 50 вдъхновяващи примера за социално предприемачество и жени предприемачи. 

2. Иновативна онлайн геймифицирана платформа, която ще използва елементи от игровия дизайн, за да създаде учебна среда с високо участие и вдъхновение, в която обучаемите ще изследват бизнес концепциите и развиват ключови предприемачески умения и мислене, докато се занимават с реални случаи и предизвикателства. Платформата ще работи на 5 езика (английски, български, гръцки, полски и румънски) и ще бъде поддържана поне до 2020 г. 60 обучители ще бъдат обучени да осигуряват постоянна подкрепа на обучаващите се. Най-малко 600 обучаеми ще бъдат включени в курса до края на проекта.

3. Докладът за оценка на въздействието ще помогне да се очертаят основните резултати от проекта и да се привлече стратегическа подкрепа за инициативата след жизнения цикъл на проекта. Той ще бъде представен по време на последните събития в страните партньори.