Контакти

България

Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ)

Уебсайт: www.vuzf.bg
Лице за контакт: Марио Каменов – Директор на Центъра за продължаващо и професионално обучение
Email: mkamenov@vuzf.bg

 

Фондация на бизнеса за образованието

Уебсайт: www.fbo.bg
Лице за контакт: Невена Раковска – мениджър проекти
Email: Nevena.Rakovska@gmail.com

Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов

Уебсайт: www.uni-svishtov.bg
Лице за контакт: Доц. Тодор Кръстевич – Заместник-ректор по научните изследвания и проекти
Email: t.krastevich@uni-svishtov.bg

 

11235 ООД

Уебсайт: 11235ltd.com
Лице за контакт: Любов Кирилова
Email: Liubov.Kirilova@11235ltd.com

Гърция

Institute of Entrepreneurship Development

Уебсайт: www.ied.eu
Лице за контакт: Panagiotis Koutoudis – Project Manager
Email: projects@ied.eu

Полша

University of Lodz

Уебсайт: www.uni.lodz.pl
Лица за контакт:
Dr Janusz Reichel – Project Content Manager;
Katarzyna Riley – Project Coordinator
Email: jreichel@uni.lodz.pl; kasia.riley@uni.lodz.pl

Румъния

University Titu Maiorescu

Уебсайт: www.utm.ro
Лице за контакт: Ioana Panc – Project Manager
Email: ioana.panc@prof.utm.ro

Великобритания

Sheffield University Management School

Уебсайт: www.sheffield.ac.uk
Лице за контакт: Kate Penney – European Project Coordinator
Email: k.l.penney@sheffield.ac.uk