ФИНАЛНИЯТ ОТЧЕТ НА ПРОЕКТ OPEN MIND ПОЛУЧИ 94 ОТ 100 ТОЧКИ ЗА КАЧЕСТВО!

  • 21 | 03 | 2019
Финалният отчет на проект Open Mind получи 94 от 100 точки за качество! Според заключителната оценка: „Проектът осигурява солидни статистически данни и анализ, подкрепящи необходимостта от повишаване на предприемаческите умения сред студентите, особено тези от слабо представените групи в предприемачеството, като жените. Иновативният характер на проекта се състои в комбинацияята на социалното предприемачество, съчетано с геймификация […]

ИНОВАТИВНИЯТ КУРС НА OPEN MIND ПРИВЛЕЧЕ ПОВЕЧЕ ОТ 1100 ОБУЧАЕМИ КЪМ СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

  • 17 | 10 | 2018
Двугодишният проект „Еразъм +“ отвори вратите на социалното предприемачество за жените, младижите и хората без икономическо образование в 5 европейски страни. Проектът включва 8 организации от 5 европейски държави – Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), Фондация на бизнеса за образованието, “Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов“ и технологичната компания 11235 от България;  Институт за развитие на предприемачеството – Гърция, Университет на Лодз – Полша, Университет […]

ФИНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ OPEN MIND

  • 08 | 10 | 2018
Имаме удоволствието да Ви поканим на финалната конференция по проект Open Mind, която ще се проведе на 17 октомври 2018 (сряда) от 9:30 ч. във Висшето училище по застраховане и финанси, зала 501. В събитието ще вземат участие представители на всички партньори по проекта от България, Гърция, Румъния, Полша и Англия, както и преподаватели и […]

ГЕЙМИФИЦИРАНИЯТ ОНЛАЙН КУРС ПО ПРОЕКТ OPEN MIND ЗАПОЧВА ПРЕЗ МАРТ. ЗАПИШЕТЕ СЕ СЕГА!

  • 09 | 03 | 2018
След пилотиране със 120 студенти и възрастни обучаеми, геймифицираният онлайн курс „Въведение в социалното предприемачество“, създаден по проект Open Mind, официално стартира през месец март. Записването започва на 12 март на http://platform.open-mind-project.eu/bg/login. Защо да се включите? Вижте кратко представяне на курса тук. Курсът е специално предназначен за жени, възрастни обучаеми и студенти от различни специалности, […]

ГЕЙМИФИЦИРАНИЯТ ОНЛАЙН КУРС ПО ПРОЕКТ OPEN MIND Е ГОТОВ!

  • 30 | 10 | 2017
Преди една година осем организации от България, Гърция, Полша, Румъния и Великобритания обединиха своите усилия, за да създадат иновативен образователен продукт за хора, които са заинтересовани от социално предприемачество, независимо от техния академичен статус и специалност. Инициативата включва: Висшето училище по застраховане и финанси, Фондация на бизнеса за образованието, Стопанска академия „Д. А. Ценов“ и […]

ИГРОВИЗАЦИЯ

  • 27 | 01 | 2017
Проектът Open Mind има за цел да улесни достъпа до обучение по социално предприемачество за студенти от всички специалности, със специален фокус върху жените чрез иновативен игровизиран онлайн курс. Игровизацията (геймификацията) е една от най-новите тенденции в общността за електронно обучение, която използва механика на игри и фокусираните върху човека елементи на игровия дизайн за […]

ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

  • 20 | 12 | 2016
Трансформиращата сила на социалното предприемачество за справяне с предизвикателствата не като проблеми, а като възможности и за привеждане на иновативни решения за тях, е от решаващо значение за гражданското общество. Университетите и предприятията, като двигатели на иновациите, имат мисията да подготвят младите хора с подходящите умения, знания и нагласи, за да стимулират иновациите. Универсалните компетентности, които […]

ПРОЕКТЪТ OPEN MIND ЗАПОЧВА!

  • 23 | 11 | 2016
Здравей, свят! Отваряме! OPEN MIND е иновативен проект, който съчетава водеща експертиза от партньори в пет страни за разработване на игровизиран масивен отворен онлайн курс, който ще запознава жени учащи и студенти от различни специалности със социалното предприемачество. Сътрудничеството по програма „Еразъм +“ включва: ВУЗФ (координатор), Фондация на бизнеса за образованието, Стопанска академия „Д.А. Ценов“ […]