Εταίροι του Έργου

VUZF Πανεπιστήμιο οικονομίας, επιχειρήσεων και επιχειρηματικότητας

VUZF Πανεπιστήμιο οικονομίας, επιχειρήσεων και επιχειρηματικότητας
Το πανεπιστήμιο VUZF είναι το πρώτο ιδιωτικό πανεπιστήμιο στη Βουλγαρία που εξειδικεύεται στον τομέα οικονομικών, ασφάλεια και κοινωνική ασφάλεια, διαχείρισης και μάρκετινγκ. Είναι ένα από τα καλύτερα στην μετάδοση ποιοτικής επιστήμης και εκπαίδευσης στη χώρα.
• Τα μέλη της σχολής είναι μεταξύ των πιο εξαιρετικών υπότροφων, με εκτενή εκπαίδευση και πρακτική εμπειρία, νυν ή πρώην αρχηγοί κρατών, τοπικές ή περιφερειακές αρχές, διευθύνων σύμβουλοι επιχειρήσεων, βασικά διευθυντικά στελέχη  ρυθμιστικών αρχών.
• Τα μέλη της σχολής έχουν σημαντικό αριθμό επιστημονικών δημοσιεύσεων και συμμετείχαν σε αρκετά έργα ώς διαχειριστές έργων, συντονιστές και ειδικοί.
• Το πανεπιστήμιο VUZF είναι μέλος διάφορων εταιρικών οργανισμών και οργανισμών εταιρικής κοινωνικής ευθύνης όπως το American Chamber of Commerce, Bulgarian Industrial Association – Union of the Bulgarian Business, UN Global compact, και άλλα.
• Η δυνατή σχέση με οργάνωση επιχειρήσεων επιτρέπει για για μια πολύ υψηλού επιπέδου εκπαίδευση στους μαθητές του VUZF- περίπου 90% των αποφοίτων ξεκινάνε να δουλεύουν ώς πρεσβύτεροι σε τράπεζες, ασφαλιστικές, κοινωνικές ασφαλιστικές ή διαφημιστικές εταιρίες.
• Από τη δημιουργία του, το πανεπιστήμιο έχει αναπτύξει και συμμετάσχει σε μια σειρά επιστημονικών, κοινωνικών και άλλων έργων μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση και της δικής της χρηματοδότησης.

Θεμέλιο επιχειρήσεων για εκπαίδευση

Αναγνωρισμένος πάροχος εκπαίδευσης, με εμπειρία στην ανάπτυξη και δοκιμή καινοτόμας εκπαίδευσης και μεθοδολογίες εξάσκησης για επιχειρηματικές δεξιότητες, στο σχεδιασμόλύσεων μάθησης, βασισμένες σε αποστασιοποιημένες πλατφόρμες μάθησης, στην επικύρωση δεξιοτήτων και μαθησιακών αποτελεσμάτων.
Το θεμέλιο των επιχειρήσεων για εκπαίδευση (BFE) είναι αναγνωρισμένος ηγέτης δια βίου μάθησης και καθοδήγησης καριέρας στη Βουλγαρία. Οι εθνικές του πρωτοβουλίες έχουν τεράστια επίπτωση στους πολίτες:
• Απο το  2005 το BFE έχει εγκαθιδρύσει ένα δίκτυο από 37 πανεπιστημιακά κέντρα σταδιοδρομίας, εκπαιδεύσει και πιστοποιήσει πάνω από 1000 σύμβουλους καριέρας στο πλαίσιο του παγκόσμιου διαμεσολαβητικού προγράμματος ανάπτυξης καριέρας.
• To BFE έφερε τις εθνικές πλατφόρμες πρακτικής άσκησης στη δημόσια διοίκηση και παρουσίασε μεθοδολογίες πρακτικής στα πανεπιστήμια και στους ιδιοτικούς οργανισμούς της Βουλγαρίας.
•Η πρωτοβουλία της λέσχης σταδιοδρομίας υιοθετήθηκε από το υπουργείο παιδείας ως μοντέλο καθοδήγησης σταδιοδρομίας σε σχολεία της Βουλγαρίας.
•Οι ειδικοί του BFE είναι εμπλεκόμενοι στην ανάπτυξη του συστήματος της ανώτερης εκπαίδευσης, των προσόντων των καθηγητών των πανεπιστημίων και των παιδαγωγικών συμβούλων στη Βουλγαρία·  ανάπτυξη ικανοτήτων για τις πρωτοβουλίες δια βίου μάθησης και καθοδήγηση σταδιοδρομίας στο υπουργείο παιδείας, στην εθνική υπηρεσία απασχόλησης και στην εθνική υπηρεσία εσόδων.
•Το BFE ξεκίνησε τον εθνικό διαγωνισμό πρακτικής επαγγελματικού προσανατολισμού και υλοποίησε μελέτη στο κίνητρο σταδιοδρομίας για μαθητές στη Βουλγαρία (2007), σε δεξιότητες απασχολησιμότητας νέων (2010) και σε μοντέλα συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και HEI στη Βουλγαρία (2013).
Μέχρι τώρα το θεμέλιο επιχειρήσεων για εκπαίδευση έχει εφαρμόσει πάνω από 30 Ευρωπαϊκά έργα που απευθύνονται σε ανάπτυξη σταδιοδρομίας και προσωπική , κοινωνική ένταξη, απασχολησιμότητα και επιχειρηματικότητα, καινοτομική διδασκαλία και μάθηση.

D. A. Tsenov Ακαδημία οικονομικών

Η ακαδημία οικονομικών D. A. Tsenov (ΤΑΕ) είναι ίδρυμα ηγέτης ανώτερης εκπαίδευσης οικονομίας και επιχειρήσεων στην Βουλγαρία με 80 χρόνια ιστορία, 140 000 αποφοίτους και εδραιωμένη φήμη στην εκπαίδευση, επιστήμη και διαχείριση έργων. Αποτελείτε από 4 σχολές, 19 τμήματα, ινστιτούτο επιστημονικών ερευνών, 17 ακαδημαϊκά κέντρα και βοηθητικές μονάδες (συμπεριλαμβάνεται κέντρο αποστασιοποιημένης μάθησης, κέντρο για μεταπτυχιακή και συνεχόμενη εκπαίδευση, κλπ.). Το TAE είναι διαπιστευμένο HEI. Βραβεύτηκε από τoν εθνικό Βουλγαρικό οργανισμό αξιολόγησης και διαπίστευσης με βαθμολόγηση των ιδρυμάτων ως ‘Πολύ Καλά’. Το TAE απασχολεί πάνω από 220 άτομα ακαδημαϊκό προσωπικό, διδάσκει πάνω από 8,000 Βούλγαρους και αλλοδαπούς μαθητές στους 3 κύκλους σπουδών ανώτερης εκπαίδευσης ετησίως.
Προσφέρει πλήρη, μερική και αποστασιοποιημένη μάθηση σε 17 πτυχία Μπάτσελορ, 42 μοναδικά πτυχία Μάστερ και 16 διδακτορικά διπλώματα στην οικονομία, επιχειρήσεις και διαχείριση. Οι τομείς εξειδίκευσης του TAE είναι : οικονομικά, επιχειρηματικότητα, μάρκετινγκ, λογιστική, έλεγχος, διαχείριση ρίσκου, διαχείριση ποιότητας και ασφάλεια, κοινωνική φροντίδα, ασφάλιση, μέσα κοινωνικής ενημέρωσης, διεθνής επιχειρήσεις, περιφερειακό σχεδιασμό, δημόσια διοίκηση και διοίκηση επιχειρήσεων, διαδικτυακή μάθηση κλπ.
Το TAE συμμετέχει δραστήρια σε διάφορα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαπανεπιστημιακών εκπαιδευτικών δικτύων και πολυεθνικά ανώτερα εκπαιδευτικά έργα. Το TAE έχει εγκαθιδρύσει 64 διμερείς συμβάσεις και 111 συμφωνίες στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+. Το TAE είναι μέλος του EUA, ASECU και της συνομοσπονδίας εργαζομένων και βιομηχάνων στη Βουλγαρία.

11235 ΕΠΕ.

11235 ΕΠΕ. είναι πάροχος λύσης με γνώμονα τα δεδομένα που λειτουργεί από τα γραφεία της στο Ηνωμένο Βασίλειο και στη Βουλγαρία. Προσφέρει ένα ευρύ φάσμα λύσεων ώς αναλυτικό σύστημα διαχείρησης πελατιακών σχέσεων (CRM), παιχνιδοποίηση(gamification), αφοσίωση, διαχείρηση καμπάνιας, βαθμολόγηση πίστωσης, διαχείρηση ρίσκου και διαχείρηση δανείου. Επιπλέον, παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε τομείς όπως αποτελεσματικότητα του μάρκετινγκ και μέτρηση ικανοποίησης πελάτη, ανάλυση παραγόντων, κατάτμηση, κερδοφορεία προϊόντων, πρόγνωση χρονοσειρών και πολλά άλλα πεδία της ανάλυσης και στατιστικών.

Η πλατφόρμα παιχνιδοποίησης(gamification) της 11235 είναι βασισμένη στις τελευτέες τάσεις της παιχνιδοποίησης. Συνδιάζει αλληλεπίδραση σχεδιασμού, τεχνολογίας και ανάλυση δεδομένων για να επιτρέψει εξατομικευμένες προκλήσεις, κοινωνικό ανταγωνισμό, ομαδική συνεργασία και ανταμοιβές με νόημα για να παρακινήσουν τους πελάτες ή τους εργαζόμενους.

Ινστιτούτο ανάπτυξης επιχειρηματικότητας (IED)

Το ινστιτούτο ανάπτυξης επιχειρηματικότητας (iED) είναι μία ελληνική οργάνωση που δεσμεύει την προώθηση της καινοτομίας και ενισχύει το πνεύμα της επιχειρηματικότητας.
Λαμβάνοντας υπόψιν την επιχειρηματικότητα σαν κρίσιμο παράγοντα για την ανάπτυξη και συνοχή των κοινωνιών, αναπτύσσουμε έρευνα και είμαστε σε θέση να παρέχουμε καινοτόμες λύσεις που διευκολύνουν την ανάπτυξη υγειούς επιχειρηματικότητας και προώθηση της εργασίας. Για να επιτύχουμε τον στόχο μας,  υϊοθετούμε μία ανθρωποκεντρική προσέγγιση και συνεργαζόμαστε με κοινωνικούς, ακαδημαϊκούς και επιχειρηματίες συναίτερους από Ελλάδα και εξωτερικό με σκοπό την ανάπτυξη και μεταφορά τεχνογνωσίας, προαγωγής επιχειρηματικής κουλτούρας και ενίσχυση αποτελεσματικότητας και βιωσιμότητας των επιχειρήσεων.

Πανεπιστήμιο του Lodz

Το πανεπιστήμιο του Lodz αποτελείται από 12 σχολές και παρέχει προγράμματα σε 90 πεδία μελέτης, 165 ειδικεύσεις και 90 μεταπτυχιακά προγράμματα και φιλοξενεί περίπου 37,000 φοιτητές. Το ενδιαφέρον για την φοίτηση στο πανεπιστήμιο του Lodz προσδιορίζεται όχι μόνο από την υψηλή του ποιότητα διδασκαλίας, αλλά και από μοντέρνα προγράμματα σπουδών που προσφέρονται στα Πολωνικά, Αγγλικά και Γαλλικά και προσαρμοσμένα στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. To πανεπιστήμιο αντιμετωπίζει την εθνική συνεργασία σαν τρόπο προώθησης της ανάπτυξής του και συνεχίζει την παράδοση της πόλης. Το πανεπιστήμιο κατατάσσεται  επανειλλημένα ανάμεσα στα καλύτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα την Πολωνίας και υπερτερεί σε τομείς διδασκαλίας όπως διαχείριση, νομική και οικονομικά. Η σχολή της διαχείρισης του πανεπιστημίου Lodz είναι μία από τις μεγαλύτερες σχολές επιχειρήσεων στη κεντρική Ευρώπη και προσφέρει ευρύ φάσμα μαθημάτων σε μπάτσελορ, μάστερ, διδακτορικό και MBA σπουδές (επί του παρόντος πάνω από 5000 φοιτητές παίρνουν μέρος σε όλες τις μορφές εκπαίδευσης). Μέσω της σχολής διαχείρισης είναι μία σχολή επιχειρήσεων για νέους, και υπάρχει σημαντική ανάπτυξη στο πνευματικό δυναμικό από όταν ιδρύθηκε. Η σχολή προσφέρει έναν αριθμό μεταπτυχιακών σπουδών που στοχεύουν στις επαγγελματικές ικανότητες στον τομέα για παράδειγμα της επιχειρηματικότητας, λογιστικής, ανθρώπινο δυναμικό, διαχείριση ποιότητας, εφαρμογή της καινοτομίας, δημόσια διοίκηση, τεχνολογίας πληροφοριών, logistics κλπ. Τα προγράμματα των μεταπτυχιακών σπουδών ελιναι σχεδιασμένα να συναντήσουν τις απαιτήσεις των εργοδοτών και στοχεύει στην οικοδόμηση της γνώσης και των δεξιοτήτων που χρειάζονται σε μια συγκεκριμένη θέση εργασίας.

Πανεπιστήμιο Titu Maiorescu

Το πανεπιστήμιο Titu Maiorescu (UTM) είναι κορυφαίο ιδιωτικό πανεπιστήμιο στη Ρουμανία που συνεχώς αναπτύσσεται από την ίδρυσή του το 1990. Το UTM έχει περίπου 500 άτομα προσωπικό της σχολής και πάνω από 8000 φοιτητές (μπάτσελορ, μάστερ και διδακτορικό) μέσα στα τμήματά του : ψυχολογία, οικονομικές επιστήμες, νομική, ΙΤ, κοινωνικές επιστήμες, φαρμακολογία, οδοντική φαρμακολογία.
Το πανεπιστήμιο είναι μέλος της Ευρωπαϊκής πανεπιστημιακής ένωσης (EUA), διεθνής ένωσης πανεπιστημίων (IAU) και των συντονιστών του Erasmus της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EAEC) έχοντας συμμετάσχει σε διμερούς συνεργασία μέσω του LLP Erasmus.
Τα τελευταία 5 χρόνια, το UTM έχει συμμετάσχει σε 17 έργα ανάπτυξης που έχουν χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό κοινωνικό ταμείο, εκτός από άλλα εθνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα. έκτώς απο αυτά, 4 έργα που στόχευαν στην ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων(συνολικός προϋπολογισμός περίπου 5.475.000 Ευρώ) στοχεύοντας 1100 ασκούμενους. Ο επαγγελματικός προσανατολισμός ήταν ο σκοπός 7 έργων (συνολικός προϋπολογισμός περίπου 6.500.000 Ευρώ), προσεγγίζοντας πάνω από 11.000 φοιτητές, αναπτύσσοντας εκθέσεις ανάλυσης αναγκών, μεθοδολογίες παροχής συμβουλών και διαχείρισης ομάδων έργου με μέχρι 50 μέλη ανά έργο. Υπάρχουν 2 κέντρα πόρων  για να υποστηρίξουν την επιχειρηματικότητα μέσα στο πανεπιστήμιο. Η ανάπτυξη της σταδιοδρομίας αναπαρίσταται καλά μέσω του συμβουλευτικού κέντρου σταδιοδρομίας και η κοινωνική επιχειρηματικότητα είναι ένα από τα μονοπάτια σταδιοδρομίας που ερευνάται μέσω των δραστηριοτήτων στα κέντρα.

Σχολή διοίκησης πανεπιστημίου Sheffield

Η σχολή διοίκησης του πανεπιστημίου Sheffield είναι κύρια σχολή διοίκησης παγκοσμίου φήμης για υψηλή ποιότητα διδασκαλίας, πρωτοποριακή έρευνα και προηγμένη σκέψη.
Έρευνα στη σχολή διοίκησης πανεπιστημίου Sheffield είναι διεθνώς τέλεια, το οποίο φάνηκε από την δικιά της REF2014 απόδοση έρευνας. Τα μέλη του προσωπικού εμπλέκονται σε κοινωνική υπεύθυνη έρευνα, δημοσιεύουν έγγραφα υψηλής ποιότητας και εμπλέκουν αποτελεσματικά μη ακαδημαϊκούς χρήστες για να κάνουν μία θετική διαφορά σε οργανισμούς και στη κοινωνία. Σύμφωνα με την αποστολή της σχολής, η ερευνητική στρατηγική τους είναι για να παγιώσει και αναπτύσσει περεταίρω υπάρχοντες ερευνητικές δυνάμεις στην επανεξέταση και θεσπίσει κοινωνικά υπεύθυνες πρακτικές εργασίας.
Επικεντρωμένο στην βιωσιμότητα και στην κοινωνική ευθύνη, η σχολή διοίκησης πανεπιστημίου Sheffield έχει δημιουργήσει ερευνητικό περιβάλλον που χτίζει εξειδικευμένες ικανότητες και τρέφει την επόμενη γενιά ακαδημαϊκών διαχείρισης. Ο ρόλος των ακαδημαϊκών του Sheffield είναι σαφές αρθρωτός  ‘Η επιδίωξη της τελειότητας της  έρευνας σχετικά με ερωτήσεις υψηλής σημασίας και δημόσιας αξίας σε διαφορετικά πεδία μελέτης, μέσω της παροχής πνευματικής ηγεσίας, υποστήριξη της επαγγελματικής πρακτικής της ερευνητικής κοινότητας και όλες τις φορές στην απεικόνιση των υψηλότερων στάνταρ της ερευνητικής ηθικής και ακεραιότητας’.