ГЕЙМИФИЦИРАНИЯТ ОНЛАЙН КУРС ПО ПРОЕКТ OPEN MIND Е ГОТОВ!

  • 30 | 10 | 2017
Преди една година осем организации от България, Гърция, Полша, Румъния и Великобритания обединиха своите усилия, за да създадат иновативен образователен продукт за хора, които са заинтересовани от социално предприемачество, независимо от техния академичен статус и специалност. Инициативата включва: Висшето училище по застраховане и финанси, Фондация на бизнеса за образованието, Стопанска академия „Д. А. Ценов“ и […]

ИГРОВИЗАЦИЯ

  • 27 | 01 | 2017
Проектът Open Mind има за цел да улесни достъпа до обучение по социално предприемачество за студенти от всички специалности, със специален фокус върху жените чрез иновативен игровизиран онлайн курс. Игровизацията (геймификацията) е една от най-новите тенденции в общността за електронно обучение, която използва механика на игри и фокусираните върху човека елементи на игровия дизайн за […]

ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

  • 20 | 12 | 2016
Трансформиращата сила на социалното предприемачество за справяне с предизвикателствата не като проблеми, а като възможности и за привеждане на иновативни решения за тях, е от решаващо значение за гражданското общество. Университетите и предприятията, като двигатели на иновациите, имат мисията да подготвят младите хора с подходящите умения, знания и нагласи, за да стимулират иновациите. Универсалните компетентности, които […]

ПРОЕКТЪТ OPEN MIND ЗАПОЧВА!

  • 23 | 11 | 2016
Здравей, свят! Отваряме! OPEN MIND е иновативен проект, който съчетава водеща експертиза от партньори в пет страни за разработване на игровизиран масивен отворен онлайн курс, който ще запознава жени учащи и студенти от различни специалности със социалното предприемачество. Сътрудничеството по програма „Еразъм +“ включва: ВУЗФ (координатор), Фондация на бизнеса за образованието, Стопанска академия „Д.А. Цсенов“ […]